Loading...
YLEISET EHDOT - Yoopies

YOOPIES.FI-SIVUSTON JA SIIHEN LIITTYVIEN PALVELUIDEN YLEISET MYYNTI- JA KÄYTTÖEHDOT SEKÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYDEN SUOJA

  

 

  

Lailliset huomautukset

     

Tämän sivuston on luonut ja julkaissut Yoopies SAS, 26,225.00€:n osakepääoman omaava yksinkertaistettu osakeyhtiö (ranskaksi: Société par Actions Simplifiée), joka sijaitsee osoitteessa 17 rue Froment, 75011, Paris, France, ja on merkitty Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 533 592 051.

    

Puhelinnumero 09 424558161

  

Sähköpostiosoite: contact@yoopies.fi

  

Kustantaja: Benjamin Suchar - contact@yoopies.fi

  

Luova johtaja: Benjamin Suchar - contact@yoopies.fi

  

Arvonlisäveronumero: FR06 533592051

  

Ranskalainen SIRET-numero: 533 592 051 00031

  

Ohjelmistojärjestelmänä toimii AmazonWebService Amazon CS Ireland Ltd, Unit 27, 6400 Cork Airport Business Park, Kinsale Road, Cork, Ireland. Amazon CS Ireland Ltd. Amazon CS Ireland Ltd on osa Amazon Web Services (AWS) group-yritystä, joka on rekisteröity osoitteeseen Inc. P.O./ Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, puh. (206) 266-4064 (http://aws.amazon.com)

       

1. Esittely

  

Nämä Yoopies.fi-sivuston Yleiset myynti- ja käyttöehdot (joihin jatkossa viitataan ilmaisulla ”Yleiset käyttöehdot) ovat tarkoitettu Yoopiesin, 26,225.00€:n osakepääoman omaavan yksinkertaistetun osakeyhtiön (ranskaksi: Société par Actions Simplifiée), joka sijaitsee osoitteessa 17 rue Froment, 75011, Paris, France ja on merkitty Pariisin kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 533 592 051 (johon viitataan jatkossa ilmaisulla ”Yhtiö”), sivustoon ja palveluihin pääsyä ja niiden käyttöä varten sekä sivuston Jäsenten ja Sivuston välisten suhteiden määrittämiseksi.

   

Yoopies Suomi on olemassa suomeksi osoitteessa yoopies.fi ja ruotsiksi osoitteessa sv.yoopies.fi. Käyttäjät voivat selata muiden maiden sivuja klikkaamalla Yoopies-com-sivustolla näkyviä lipun kuvia.

    

2. Yoopies-yrityksen toiminnan tavoitteet

  

Yoopies tarjoaa seuraavia palveluita:

  
    
 • Yoopies tarjoaa Palveluiden tuottajille ja Palveluiden käyttäjille teknisiä työkaluja ja välineitä, joiden avulla he voivat saada yhteyden toisiinsa työ- tai palvelusopimusten tekemiseksi,
 •   
 • Yoopies isännöi Palveluiden tuottajien ja Palveluiden käyttäjien ilmoituksia, pyyntöjä ja kaikkea muuta Palveluiden tuottajien ja Palveluiden käyttäjien tuottamaa sisältöä sivustolla,
 •   
 • Yoopies Toimeksiantojen löytämisessä ja maksutoiminnoissa Yleisiä käyttöehtoja noudattaen,
 •   
 • Yoopies ei ole välitystoimisto eikä kotipalvelujen tuottaja, vaan kontaktisivusto.
 •  
 •  Yoopies yhdistää Palveluiden Käyttäjät ja Palveluiden Tuottajat seuraavissa palveluissa:   
     
  • Lastenhoitopalvelut: Kokoaikaiset lastenhoitajat ja perhepäivähoitajat, osa-aikaiset lastenhoitajat, koulun ja päiväkodin jälkeinen lastenhoito, viime hetken lastenhoitokeikat ja satunnaiset lastenhoitokeikat.
  •   
  • Yksityisopetus: Ammattimainen yksityisopetus eri aineissa (kuten englanti, matematiikka, ranska, espanja, fysiikka, pianonsoitto jne.).
  •   
  • Henkilökohtainen avustaminen: Henkilökohtainen avustaminen (esimerkiksi. kaupassa käynnissä, kotitöissä, ruoanlaitossa, henkilökohtaisessa hygieniassa jne.).
  •   
  • Siivoustyöt: Apua erilaisissa kotitaloustöissä.
  •   
  • Eläinhoitotyöt: Eläinhoitajat jotka lenkkeilyttävät eläimiä tai tarjoavat muita eläinhoitopalveluita.
  •   
   
      

  On tärkeää huomata että Yoopiesin velvollisuudet rajoittuvat Palveluiden tarjoajien ja Palveluiden tuottajien yhdistämiseen ja heidän suhteidensa ylläpidon avustamiseen.

          

  3. Yleisten käyttöehtojen hyväksyminen

    

  Näitä Yleisiä käyttöehtoja (“Yleiset käyttöehdot”) sovelletaan yoopies.fi-sivustolla. Käyttämällä yoopies.fi-sivustoa Käyttäjät vahvistavat automaattisesti lukeneensa, ymmärtäneensä ja varauksetta hyväksyneensä nämä Yleiset käyttöehdot. Käyttämällä yoopies.fi-sivustoa Käyttäjät myös hyväksyvät automaattisesti Tietosuojaan ja Yksityisyyden suojaan liittyvät säännöt.

    

  Yoopies voi muuttaa ja päivittää nämä Yleiset käyttöehdot sekä Tietosuojaan ja Yksityisyyden suojaan liittyvät ehdot milloin tahansa ja Käyttäjä sitoutuu Yoopies-fi-sivustolla sovellettaviin Yleisiin käyttöehtoihin ja Tietosuojaan ja Yksityisuuden suojaan liittyviin ehtoihin.

    

  Sivuston Käyttäjiä kehotetaan pysymään ajan tasalla kulloinkin sovellettavista ehdoista. Yleisistä ehdoista ja Tietosuojaan ja Yksityisyyden suojaan liittyvistä ehdoista voi lukea milloin tahansa klikkaamalla linkkiä ”Yleiset käyttöehdot”. 

      

  Lauseke 1: Määritelmät

    

  Näissä Yleisissä käyttöehdoissa mainitut seuraavat sanat tai ilmaisut, jotka alkavat isolla kirjaimella (yksikössä tai monikossa) tarkoittavat seuraavaa:

    

  “Premium-tilaus”: maksullinen tilaus, joka oikeuttaa yoopies.fi-sivuston maksullisten palveluiden käyttöön määrätyn ajan ja jonka kestoa voi muuttaa niin halutessaan.

    

  “Sisältö”: tarkoittaa kaikkia Jäsenen sivustolle lataamia ilmoituksia, viestejä ja informaatiota kaikissa muodoissaan (tekstit, kuvat, videot, valokuvat, kommentit, merkinnät, yritysten nimet jne.).

    

  “Data” tai ”Henkilötiedot”: tarkoittavat henkilötietoja, joiden avulla voi tunnistaa Käyttäjän.

    

  “Palvelun käyttäjä”: tarkoittaa henkilöä, tai tarkemmin luonnollista henkilöä, joka haluaa palkata Palvelun tuottajan sivuston kautta.

    

  “Palvelun tuottaja”: tarkoittaa yoopies.fi-sivustolle rekisteröitynyttä Jäsentä, joka haluaa tuottaa Palvelun käyttäjälle tämän pyytämiä palveluita tai tarjoaa kyseisiä palveluita Palvelun käyttäjälle. Palvelun tuottaja voi olla yksityishenkilö tai yritys, joka voi tarjota tai ei tarjota palveluita omalla nimellään. Palvelun tuottajat joilla on yrittäjän status voivat saada sivustolla erityisen merkinnän tästä. Palvelun tuottajan täytyy tässä tapauksessa olla lastenhoitaja tai perhepäivähoitaja.

    

  “Toimeksianto”: tarkoittaa Palvelun tuottajan tarjoamaa tai Palvelun käyttäjän ostamaa palvelua.

    

  “Jäsen”: tarkoittaa yoopies.fi- sivustoa käyttävää Palvelun tuottajaa tai Palvelun käyttäjää.

    

  “Sivusto”: tarkoittaa Yoopies-sivuston rakennetta, johon näkee osoitteessa https://yoopies.fi tai https://sv.yoopies.fi or https://yoopies.com.

    

  “Palvelu”: tarkoittaa kaikkia sivuston maksullisia ja maksuttomia palveluita.

    

  “Henkilökohtainen apu”: tarkoittaa kaikkia sivuston tarjoamia palveluita kuten lastenhoitoa, siivouspalveluita, henkilökohtaista avustamista ja opetustöitä.

    

  “Käyttäjä”: tarkoittaa ketä tahansa sivuston Käyttäjää riippumatta siitä onko kyseessä yksittäinen vierailija vai Jäsen.

    

  “Verifiointi”: vaihtoehto jolla voi verifioida eli vahvistaa profiilinsa.

        

  Lauseke 2: Immateriaalioikeudet

    

  1. Yoopies-yhtiön jakama sisältö

    

  Kaikki Yoopies-sivuston jakamat sisällöt, kuten piirrokset, kuvat, tekstit ja logot ovat yksinomaan Yoopiesin omaisuutta. Yleisesti ottaen Käyttäjälle myönnetään henkilökohtainen, siirtämättömissä ja kumottavissa oleva oikeus vierailla ja käyttää yoopies.fi-sivustoa. Muihin oikeuksiin vaaditaan Yoopiesin kirjallinen suostumus.

      

  Yoopies-merkki and yoopies.fi-verkkotunnus ovat ja pysyvät Yoopiesin omaisuutena.

        

  2. Käyttäjän jakama sisältö

    

  Yoopiesilla on käyttöoikeus immateriaalioikeuksiin kuuluviin Käyttäjän jakamiin sisältöihin yoopies.fi ja yoopies.com-sivustolla.

       

  Käyttäjä valtuuttaa Yoopiesin muuttamaan mainittua sisältöä Yoopies-sivuston tyyppivaatimusten täyttämiseksi ja/tai sen yhteensopivuuden takaamiseksi teknisten vaatimusten tai tiedotusvälineiden kanssa.

       

  Käyttäjät myöntävät kansainvälisen ja siirtämättömissä olevan luvan tietojen ja datan käyttöön. Käyttäjät ovat yksin vastuussa tietojen ja/tai datan sisällöstä. Yoopies pidättää oikeuden poistaa kaiken laittoman, moraalittoman tai tekijänoikeuksia loukkaavan sisällön.

       

  Ladatessaan tietoja verkkosivulle Käyttäjä voi rajoittaa tai kieltää verkossa julkaistavien tietojen käytön ilmoittamalla asiasta Yoopies-sivuston kautta tai postitse osoitteeseen Yoopies SAS, 17 rue Froment, 75011 Paris, France.

         

  Lauseke 3: Sivustolle pääsy ja sen käyttö

    

  1. Sivustolle pääsy

       

  Sivusto on käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa seitsemän päivää viikossa. Yoopies pidättää kuitenkin oikeudet, ilman varoitusta tai korvausvelvollisuutta, keskeyttää tai estää sivuston toiminnan tai pääsyn sen eri palveluihin erilaisten päivitysten, huoltotoimenpiteiden ja muutoksten tekemiseksi.

       

  Yoopies pidättää oikeudet täydentää tai muuttaa sivustoa ja sen palveluita milloin tahansa.

       

  Mikäli sivusto on tilapäisesti tai pitkittyneen ajan poissa käytöstä, erityisesti häiriön sattuessa tai sivuston lopullisen sulkemisen yhteydessä, Yoopies ei ole vastuussa mahdollisista vahingoista paitsi siinä tapauksessa, että se on jättänyt noudattamatta näissä ehdoissa määritettyjä velvoitteita.

       

  Yoopies ei takaa sivuston toimivuutta häiriöittä eikä takaa, että sille pääsyn mahdollistavat palvelimet ja/tai kolmannen osapuolen verkkosivut, joille hypertekstit ohjaavat, eivät sisällä viruksia.

        Yoopies ei ole vastuussa yhden tai useamman Käyttäjän ongelmista sivustoa käytettäessä syntyneen teknisen ongelman yhteydessä.
       

  Sivusto yhdistää seuraavia henkilöitä:

       

  Palvelun käyttäjät, jotka ovat rekisteröityneet sivustolle löytääkseen Palvelun tuottajia. He tarjoutuvat maksamaan Palvelun tuottajille näiden palveluista. Palvelun käyttäjien mahdollisuutta käyttää Palveluita on rajoitettu seuraavasti: Kaikki oikeustoimikelpoiset luonnolliset henkilöt ovat velvoitettuja noudattamaan näitä yleisiä ehtoja käyttäessään sivustoa ja sen palveluita ilman että he jälleenmyyvät palveluita, vuokraavat tai suorittavat vaihtokauppaa kolmansien osapuolten eduksi ammattimaisessa tarkoituksessa tai satunnaisesti.

       

  Palvelun tuottajat, jotka tarjoavat apuaan erilaisissa tehtävissä. Palvelun tuottajien mahdollisuutta käyttää Palveluita on rajoitettu seuraavasti:

      
    
  • Kaikki yli 16-vuotiaat, joilla on työlupa ja vastuuvakuutus Suomessa ja joilla ei ole merkintöjä rikosrekisterissä.
  •  
      

  Oikeushenkilöillä tai oikeushenkilöitä edustavilla luonnollisillä henkilöillä ei ole lupaa rekisteröityä sivuston Käyttäjäksi ilman Yoopiesin antamaa kirjallista lupaa, eikä ottaa yhteyttä Palvelun tuottajiin tai muokata verkkosivuston tietokantaa kokonaan tai osittain verkkosivustolla tai sen kautta.

       

  Yoopies pidättää oikeudet poistaa Käyttäjän ja ryhtyä mahdollisiin oikeustoimiin, mikäli se katsoo että Käyttäjä on aiheuttanut minkäänlaista vahinkoa toimiensa seurauksena tai jos tietokantaa on käytetty kaupalliseen tarkoitukseen tai markkinatutkimukseen (esimerkiksi markkinatutkimus jossa Yoopiesin käyttäjiltä on kerätty tietoa, Palvelun tuottajien henkilötietojen käyttö, harhaanjohtava mainonta jne.).

       

  Palveluiden käyttäjiä ja Palveluiden tarjoajia kutsutaan yhteisnimellä “Jäsenet”.

       

  Kuten edellä mainittiin, yhtiö tarjoaa sivuston ja sen tekniset välineet ja keinot, joiden avulla Palveluiden käyttäjät ja Palveluiden tuottajat voivat hallita profiileja, lähettää viestejä, lähettää pyyntöjä yleisesti hallinnoida tehtäviä ja maksuja kohdassa 5.3 määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Lisäksi yhtiö avustaa hallinnollisissa tehtävissä, joiden avulla pyritään hakemaan erilaisia tukia näihin palveluihin 5.2 kohdassa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

       

  Yhtiö toimii ainoastaan välittäjänä yhdistääkseen Palvelun käyttäjät ja Palvelun tuottajat.

          

  2.Sivustolle rekisteröityminen

    

  Käyttääkseen Sivuston Palveluita Käyttäjän on rekisteröidyttävä täyttämällä erityinen rekisteröitymislomake. Tekemällä näin Käyttäjän tulee täyttää kaikki pakolliseksi merkityt kohdat. Tietojen täytyy olla oikeat, päivitetyt ja mahdolliset todistaa oikeaksi. Lisäksi Jäsenen tulee päivittää tiedot säännöllisesti.

       

  Jäsenen tulee myös täyttää voimassa oleva sähköpostiosoite ja puhelinnumero vahvistaakseen rekisteröitymisen ja jotta häneen voidaan olla yhteydessä tarvittaessa.

       

  Yoopies pidättää oikeudet hyväksyä tai hylätä rekisteröitymisen, joka ei ole linjassa näiden Yleisten käyttöehtojen kanssa.

       

  Jäsenet sitoutuvat ottamaan sivuston ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja sitoutuvat estämään kolmansien osapuolten pääsyn tililleen hänen sijastaan tai hänen puolestaan. Jäsenellä saa olla ainoastaan yksi tili käytössään.

      

  Jäsen sitoutuu pitämään huolen siitä, että hänen käyttäjänimensä ja salasanansa pysyvät salassa. Jäsen on itse vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tehdyistä toimenpiteistä.

       

  (i) Palvelun tuottajia koskevat säännökset

      
      
  • Pyrkiäkseen takaamaan Palveluiden tuottajien luottamuksellisuuden Palveluiden käyttäjille, yoopies.fi tarjoaa mahdollisuuden profiilin verifiointiin (“Verifioidut jäsenet”). Tämä verifiointi sisältää verifiointia pyytävien Palvelun tuottajien henkilöllisyyden, yhteystietojen ja mahdollisten koulutustietojen tarkastamisen.
  •   
  • Henkilöllisyys: Palvelun tuottaja toimittaa sähköisen kopion henkilöllisyystodistuksestaan (joka voi olla ajokortti, passi tai vastaava virallinen asiakirja) sekä oleskelu/työluvan mikäli kyseessä on Euroopan unionin ulkopuolelta saapuva henkilö. Yoopies vahvistaa että sukunimi, etunimi ja ikä pitävät paikkansa rekisteröintitietojen kanssa.
  •  
  • Koulutus: Jos Palvelun tuottaja ilmoittaa tehneensä jonkin tutkinnon, tulee hänen toimittaa sähköinen kopio tutkintotodistuksestaan. Yoopies tarkastaa että todistuksessa ilmoitettu etunimi ja sukunimi vastaavat rekisteröitymisen yhteydessä käytettyä nimeä.
  •   
      
    

  Profiilinsa verifiointia pyytävät Palvelun tuottajat maksavat tästä palvelusta neljä (4) euroa (sis. verot) verifiointikustannusten kattamiseksi. Yoopies tarjoaa ilmaisen Premium-jäsenyyden viikoksi verifioinnin tilanneille Jäsenille (lisätietoja lausekkeessa 4.1.).

       

  (ii)Palvelun käyttäjiä koskevat säännökset

       

  Palvelun käyttäjät voivat halutessaan julkaista ilmoituksen, jossa he kertovat millaista palvelua he etsivät.

       

  Julkaisemalla ilmoituksen Palvelun käyttäjä hyväksyy, että Yoopies voi jakaa ilmoitusta yhteistyökumppaneilleen maksimoidakseen mahdollisuudet löytää töitä tai tekijän työlle. Ainoastaan ilmoituksen sisältö voidaan julkaista Yoopiesin yhteistyökumppaneiden sivuilla. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pidetään salaisena eikä sitä näytetä yhteistyökumppaneiden sivuilla. Ottaakseen yhteyttä Palvelun käyttäjään, toiselta sivulta ilmoituksen löytäneen henkilön on rekisteröidyttävä Yoopies-sivuston käyttäjäksi ottaakseen yhteyttä ilmoituksen tekijään.

          

  Lauseke 4: Palveluiden käytön ehdot

    

  Sivustolle pääsy ja rekisteröityminen ovat ilmaista. Sivuston käyttö on maksutonta riippuen siitä, millaisille palveluille sivuston Käyttäjällä on tarvetta.

       

  Sisäisen viestipalvelun käyttö on maksutonta. Sivustolle rekisteröityneet Palvelun tuottajat voivat ottaa yhteyttä sellaisiin Palveluiden käyttäjiin, jotka ovat julkaisseet ilmoituksen.

       

  Sivustolle rekisteröityneet Palveluiden käyttäjät voivat lähettää 3 ilmaisen viestin Palvelun tuottajille sisäisen viestipalvelun kautta.

       

  Rekisteröitymisen lisäksi Jäsenet voivat valita Premium-tilauksen ja ryhtyä Premium-jäseniksi, mikä tarkoittaa eräänlaisen VIP-paketin ostamista sivustoltamme.

       

  1. Premium-paketti Palveluiden tuottajille

       

  Verifiointi-prosessi oikeuttaa Palvelun tuottajat Premium-tilaukseen, joka sisältää seuraavat edut:

      
     
  • Premium-tilauksen tehneiden Palvelun tuottajien mainokset näkyvät parhaiden hakutulosten joukossa Palvelun käyttäjien tekemän oletushaun jälkeen.
  •   
  • Premium-tilauksen tehneet Palvelun tuottajat näkevät sellaisten Palvelun käyttäjien numerot, joiden kanssa he ovat jo lähettäneet ensimmäiset viestinsä ja jotka ovat hyväksyneet, että numeron voi näyttää ensimmäisen yhteydenoton jälkeen.
  •   
   
      

  Premium-tilaus uusitaan automaattisesti joka kuukausi. Kuukausittainen Premium-tilaus uusitaan automaattisesti verifioinnin päälle lahjaksi saadun ilmaisen Premium-viikon päätteeksi.

       

  Premium-tilauksen automaattisen uusinnan voi lopettaa milloin tahansa ”Minun tilini”-osiossa.

       

  Palvelun tuottajalle ilmoitetaan automaattisesta uusinnasta Premium-tilauksen maksun ja/tai verifiointiprosessin aikana. Tiedot ilmoitetaan ”Minun tililläni” ennen tilauksen uusimista sekä sähköpostissa, jonka kautta vahvistetaan Premium-tilaus ja/tai verifiointi. Jokaisen tilauksen kuukausimaksun eräpäivän jälkeen Palvelun tuottaja saa myös sähköpostiviestin, jossa tilauksen uusinta vahvistetaan.

         

  2. Premium-paketti palveluiden käyttäjille

       

  Kuka tahansa Palvelun käyttäjistä voi hankkia Premium-tilauksen joko kuukausittaisena, neljännesvuosittaisena tai vuosittaisena pakettina, johon sisältyy seuraavat edut:

    
     
  • Premium-tilauksen hankkineiden Palveluiden käyttäjien ilmoitukset näkyvät parhaiden hakutulosten joukossa Palveluiden tuottajien tekemän oletushaun jälkeen;
  •   
  • Premium-palvelun käyttäjät voivat ottaa yhteyttä Palvelun tuottajiin rajoituksetta sisäisen viestintäpalvelun kautta;
  •   
  • Premium-palvelun käyttäjät voivat ottaa rajoituksetta yhteyttä niihin Palvelun tuottajiin, jotka ovat julkaisseet sisäisen viestintäpalvelun kautta jaetun hoitoilmoituksen;
  •   
  • Premium-palvelun käyttäjät voivat nähdä kaikkien niiden Palvelun tuottajien puhelinnumerot, jotka ovat antaneet sille hyväksynnän, sillä edellytyksellä että Palvelun käyttäjä ja Palvelun tuottaja ovat olleet ensin viestiyhteydessä;
  •   
  • Premium-palvelun käyttäjät voivat tarkastella muiden Palveluiden käyttäjien julkaisemia ilmoituksia. He voivat ottaa rajattomasti yhteyttä sellaisiin Palveluiden käyttäjiin, jotka ovat julkaisseet ilmoituksia sisäisen viestintäpalvelun kautta;
  •   
  • Premium-palvelun käyttäjät voivat varata Palvelun tuottajia;
  •   
   

    

  Premium-liittymien veroton hinta löytyy oman maasi verkkosivuilta. Näiden tilausten hinta laskee riippuen siitä, miten pitkäksi ajaksi tilauksen ottaa: 

    
     
  • Yhdeksi kuukaudeksi: 19,90 € sisältäen kaikki verot (16,58 € verottomana)
  •   
  • Kolmen kuukauden ajaksi: 38,70 € sisältäen kaikki verot ( 32,25 € verottomana)
  •   
  • Yhden vuoden ajaksi: 118,80 € sisältäen kaikki verot (99,00 € verottomana)
  •   
          

  Maksun voi suorittaa verkossa seuraavilla pankki- tai luottokorteilla: Visa tai MasterCard.

          

  Palvelun käyttäjien on annettava maksettaessa luotto- tai pankkikortin numero, viimeinen voimassaolopäivä sekä kortin takana oleva kolminumeroinen turvakoodi. SSL (Secure Sockets Layer) -protokolla takaa täydellisen salassapiton verkossa annetuille henkilötiedoille.

       

  Kaikki maksut ovat lopullisia eikä Yoopies ei myönnä osittaista tai kokonaista hyvitystä niistä, jollei pyyntöä ole jätetty laillisen 14 päivän kuluessa (lukuunottamatta tapauksia, jotka kuvaillaan lausekkeen 9 alla.)

      

  Palveluiden käyttäjät voivat myös käyttää erilaisia tarjouskoodeja, joilla saa alennusta normaalihinnasta tai ilmaisen tilauksen ennaltamäärätyksi ajaksi.

       

  Hyväksymällä Yleiset käyttöehdot, Jäsenet hyväksyvät seuraavat tarjouskoodeihin liittyvät ehdot:

    
     
  • Tarjouskoodeja voi käyttää vain niille Yoopies-sivulla erityisesti suunnattuihin tarkoituksiin
  •   
  • Tarjouskoodeja ei saa kopioida, myydä, siirtää tai jakaa muille julkisilla foorumeilla, sosiaalisessa mediassa tai missään muualla mihin Yoopies ei ole antanut erikseen lupaa;
  •   
  • Tarjouskoodin voimassaoloaika voi päättyä ennen sen käyttämistä ja Yoopies voi ottaa tarjouksen pois käytöstä mistä tahansa syystä ilman, että Yoopiesta voidaan laittaa tästä vastuuseen.
  •   
   
       

  Yoopies pidättää itsellään oikeuden evätä tarjouskoodin ja/tai ottaa sen pois toiminnasta, mikäli Yoopies arvioi että tarjouskoodia on käytetty väärin, vilpillisesti, laittomasti tai vastoin tarjouskoodeihin tai Yleisiin sopimusehtoihin sovellettavia sääntöjä. Yoopies pidättää myös oikeuden:

      
     
  • Sulkea sellaisen jäsenen tilin, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja
  •   
  • Vaatia hyvitystä tarjouskoodeista, joita on käytetty muulla tavoin kuin Yoopies tai Yleiset käyttöehdot ovat määrittäneet
  •   
       

  Premium-tilaus uusitaan automaattisesti alkuperäisen tilauksen mukaan.

       

  Premium-tilauksen voi perua milloin tahansa ”Minun tilini" ”Premium”-osiosta. Palvelun käyttäjälle ilmoitetaan automaattisesta tilauksen uusinnasta Premium-tilauksen maksun aikoihin. Tiedot ilmoitetaan ”Minun tililläni” ennen tilauksen uusintaa sekä sähköpostissa, jolla vahvistetaan Premium-tilaus.

      

  Mikäli Palvelun käyttäjä ja Palvelun tuottaja ovat jo tehneet varauksen, ei Premium-tilausta voida perua ennen työkeikan suorittamista tai kyseisen työkeikan perumista.

        

  Lauseke 5: Kuvaus palveluista

       

  1.Sisäinen viestipalvelu

       

  Palvelun käyttäjä voi ottaa yhteyttä Palvelun tuottajaan sisäisen viestipalvelun avulla. Palvelun käyttäjä voi lähettää rekisteröitymisensä jälkeen enintään 3 ilmaista yhteydenottopyyntöä Palvelun tuottajille ilman Premium-tilauksen takemistä. Riippumatta siitä onko Jäsenellä Premium vai ei, on hänen kuvailtava ensimmäisessä viestissään mitä palvelua etsii, miten usein sekä minä päivinä ja kellonaikoina.

    

  Kaikki muut viestit (kuten ensimmäinen yhteydenotto ja vastaus Palvelun tuottajien viesteihin) edellyttävät, että Palvelun käyttäjä tekee Premium-tilauksen.

    

  Jos Palvelun tuottaja hyväksyy Palvelun käyttäjän yhteydenottopyynnön, Palvelun käyttäjä Premium-tilauksen hankittuaan ehdottaa

   
     
  • Yhtä tai useampaa haastattelua Palvelun tuottajan kanssa tarkentamalla päivän ja ajan tapaamiselle sekä mahdollisen paikan (jos tapaaminen tapahtuu kasvotusten)
  •   
  • Puhelinhaastattelua, jolloin ei ole tarpeen tarkentaa tapaamispaikkaa.
  •   
   
       

  Mikäli Palvelun käyttäjällä on Premium-tilaus ja Palvelun tuottaja on hyväksynyt ensimmäisen yhteydenottopyynnön, Palvelun käyttäjä voi lähettää rajattomasti viestejä Palvelun tuottajalle. Mikäli Palvelun käyttäjä ei ole Premium-jäsen, hän voi lähettää ainoastaan yhden viestin.

   

  Palvelun käyttäjä voi nähdä Palvelun tuottajan numeron, kun Palvelun tuottaja on hyväksynyt tämän yhteydenottopyynnön.

   

  Palvelun tuottaja voi nähdä Palvelun käyttäjän numeron, kun Palvelun käyttäjä on hyväksynyt tämän yhteydenottopyynnön.

   

  Palvelun tuottaja voi ottaa yhteyttä Palvelun käyttäjään sisäisen viestipalvelun avulla. Ensimmäisen viestin jälkeen Palvelun tuottajaa pyydetään lähettämään motivaatiokirje.

   

  Palvelun tuottaja voi hyväksyä, hylätä tai keskustella Palvelun käyttäjän varauspyynnöstä.

   

  Palvelun tuottaja voi hyväksyä, hylätä tai keskustella Palvelun käyttäjän haastattelupyynnöstä.

   

  Palvelun tuottaja voi lähettää viestejä Palvelun käyttäjälle heti kun molemmat osapuolet ovat hyväksyneet yhteydenottopyynnön.

       

  2. Varaus (Toimeksiantopyyntö)

       

  Yoopies pyrkii sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen vastuuseen Palveluiden käyttäjien ja Palveluiden tuottajien kanssa. Palveluiden käyttäjät sitoutuvat pimeiden töiden torjumiseksi käyttämään Toimeksiantojen varaamiseen nettivaraussysteemiä ja sitoutuu olemaan maksamatta Palveluiden tuottajille sivuston ulkopuolella. Hinnat ovat vapaasti neuvoteltavissa voimassaolevien lakien puitteissa. Sivustolle rekisteröity Palvelun tuottaja sitoutuu käyttämään aina nettivarausjärjestelmää eikä hyväksy sivuston ulkopuolella tarjottuja maksuja. Yoopies-yhtiö pidättää oikeudet poistaa näitä sääntöjä vastoin toimivan Käyttäjän tilin. Palvelun käyttäjä voi lähettää toimeksiantopyyntöjä lähettämättä viestin Palvelun tuottajalle.

      

  Palvelun käyttäjä on vapaa valitsemaan parhaiten hänen tarpeitaan vastaavan Palveluiden tuottajan. Hän voi myös lähettää tälle suoran varauspyynnön tai hyväksyä sivuston kautta lähetetyn varauspyynnön.

      

  Yoopies ei puutu valintaprosessiin missään vaiheessa. Palvelun käyttäjä on yksin vastuussa Palvelun tuottajan valitsemisesta ja siitä keihin haluaa ottaa yhteyttä. Hän on myös velvollinen noudattamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä sopimusta muodostettaessa. Yoopies ei takaa Palvelun käyttäjälle sitä että Palvelun tuottajalla on vaadittavat luvat maksulliseen tai ilmaiseen työntekoon Suomessa. Yoopies ei ole missään vaiheessa vastuussa tästä.

      

  Varatakseen Palvelun tuottajan, Palvelun käyttäjän täytyy täyttää tehtäväluettelo, joka kuvaa tarkasti mitä tehtäviä Palvelun tuottajalta odotetaan:

    
     
  • Tehtävätyyppi
  •   
  • Miten usein apua tarvitaan (kerranm satunnaisesti vai säännöllisesti)
  •   
  • Viikonpäivät ja kellonajat jolloin apua tarvitaan
  •   
  • Toimeksiannon alkamispäivä
  •   
  • Toimeksiannon päättymispäivä
  •   
  • Henkilökohtainen viesti, jossa hän kuvailee työhön liittyvät vaatimukset ja kertoo työtehtävään vaadittavista tärkeistä tiedoista
  •   
  • Osoite jossa Toimeksianto suoritetaan
  •   
  • Puhelinnumero
  •   
  • Tarve koulujen lomien aikaan. Jos Palvelun käyttäjällä ei ole tarvetta näinä aikoina, normaaleina koulupäivinä tehdyt työt laitetaan tauolle lomaviikkojen ajaksi.
  •   
   
      

  Palvelun käyttäjä sitoutuu yleisesti ottaen kertomaan kaikki tarvittavat tiedot, joita Palvelun tuottaja tarvitsee tehtäväänsä varten ja sitoutuu maksamaan Palvelun tuottajalle tämän tekemästä työstä.

    

  Sivustolla määritelty tuntihinta vastaa yhden tunnin hintaa. Tämä hinta sisältää myös Yoopies-maksun, joilla katetaan hallinnolliset kulut. Toimeksiannon kokonaishinta näytetään varauksen yhteenvedossa.

       

  Mikäli kyseessä on yksittäinen Toimeksianto, tuntihinta kerrotaan työtuntien määrällä. Mikäli kyseessä on säännöllinen Toimeksianto, hinta ilmoitetaan viikkohintana (työtuntien määrä viikossa kerrottuna tuntihinnalla). Hinta ilmoitetaan euroina. Lopullinen Toimeksiannon hinta sisältää myös Yoopiesin komission ja arvonlisäveron.

     

  Palvelun käyttäjät voivat myös käyttää erilaisia tarjouskoodeja. Tällaisella tarjouskoodilla voi saada alennusta tuntihinnoista tai ilmaisia palvelutunteja. Tarjouskoodi syötetään omaan ”Tarjouskoodi”-ruutuun varauspyynnön/varauksen yhteydessä. Palvelun käyttäjän täytyy myös vahvistaa koodin käyttö klikkaamalla sille varatusta kohdasta.

       

  Hyväksymällä Yleiset käyttöehdot, Jäsen hyväksyy että tarjouskoodeja:

    
     
  • Ei saa käyttää muihin kuin niille erityisesti Yoopiesin määrittelemiin tarkoituksiin, jotka vaihtelevat tarjouskoodista riippuen;
  •   
  • Ei saa kopioida, myydä, siirtää millään tavalla tai saa jakaa niitä yleisillä foorumeilla, sosiaalisessa mediassa tai missään muualla ilman Yoopiesin lupaa;
  •   
  • Tarjouskoodit voivat vanhentua ennen niiden käyttöä ja ne voidaan poistaa mistä tahansa syystä käytöstä ilman että Yoopies joutuu vastuuseen siitä.
  •   
   
      

  Yoopies pidättää itsellään oikeudet evätä Tarjouskoodit ja/tai muuttaa Jäsenen Tarjouskoodit käyttökelvottomiksi, mikäli Yoopies arvioi että niitä on käytetty väärin, vilpillisesti, laittomasti tai vastoin Tarjouskoodeihin tai Yleisiin käyttöehtoihin sovellettavia sääntöjä. Lisäksi Yoopies pidättää oikeuden:

    
     
  • Sulkea sellaisen Jäsenen tilin, joka ei täytä edellä mainittuja ehtoja
  •   
  • Vaatia Jäsentä maksamaan korvauksia Yleisten käyttöehtojen ja Tarjouskoodeihin liittyvien sääntöjen vastaisesta väärinkäytöstä johtuen.
  •   
   
      

  Toimeksiannon todellinen summa vastaa Toimeksiannon hintaa sekä Yoopies-sivuston komission miinus mahdolliset tuet ja verovähennykset. Työnantajan on lisäksi noudatettava voimassaolevia lakeja ja maksettava mahdollisesti näiden lisäksi työnantajamaksuja ja muita kuluja. Jos kyseessä on yksittäinen varaus, todellinen hinta vastaa Toimeksiannon hintaa. Jos Toimeksianto on toistuva, summa vastaa Toimeksiantojen kuukausihintaa. Hinta on myös verrannollinen Toimeksiannon tuntihintaan.

      

  Tämä dokumentti ei kuitenkaan toimi laillisena ohjenuorana; ainoastaan sen alan ammattilaisilla on lupa antaa tällaisia ohjeita.

      

  Sivusto ei itse tarjoa kotipalveluita, vaan on tarkoitettu yhdistämään Jäseniä, jotka hakevat ja tarjoavat sellaisia.

     

  Varatakseen Palvelun tuottajan toistuviin työtehtäviin, Palvelun käyttäjän on oltava Premium-jäsen ja pysyttävä jäsenenä koko työsopimuksen ajan.

       

  3. Toimeksiannon maksaminen

      

  Tehdessään ensimmäisen tilauksensa, Palvelun käyttäjän on rekisteröitävä pankki- tai luottokortti, jonka avulla pankki voi suorittaa suoraveloituksen tehdyistä palveluista:

      
     
  • Kertaluontoiset Toimeksiannot
  •   
  • Viikoittainen maksu toistuvista Toimeksiannoista
  •   
   
    

  MasterCard ja Visa ovat hyväksyttäviä maksuvaihtoehtoja.

    

  Palvelun käyttäjän pankkitiedot keräävä maksupalveluiden tuottaja säilyttää tiedot turvallisesti sen jakson ajan, kun Palvelun käyttäjä tekee tilauksia ja maksaa toistuvista Toimeksiannoista. Sovitut maksut veloitetaan ainoastaan jos Palvelun tuottaja on hyväksynyt tehtävän. Maksu suoritetaan Palvelun käyttäjän ja Palvelun tuottajan välillä.

          

  4. Toimeksiantojen vahvistaminen

    

  Jokaisen Toimeksiannon päätteeksi (yksittäisten Toimeksiantojen tapauksessa) tai joka maanantai (säännöllisten Toimeksiantojen tapauksessa), Palvelun käyttäjälle lähetetään sähköposti, jossa häntä pyydetään vahvistamaan Palvelun tuottajan todellisuudessa suorittaman työn kesto. Palvelun käyttäjällä on 48 tuntia sähköpostin lähetyshetken jälkeen aikaa vahvistaa tai muokata todellisuudessa suoritetun työn kesto. Muussa tapauksessa etukäteen arvioitu työn kesto vahvistetaan ja sille sovittu summa veloitetaan automaattisesti Palvelun käyttäjän tililtä ja siirretään Palvelun tarjoajan nettilompakkoon, joka on avattu tätä tarkoitusta varten.

      

  Mikäli päätöksestä syntyy erimielisyyttä, veloitus suoritetaan alunperin sovittujen tuntien perusteella ja alkuperäinen hinta-arvio pysyy muuttumattomana. Palvelun tarjoaja saa tässä tapauksessa alun perin sovitun toimeksiannon hinnan.

    

  Mikäli työn kesto on pidempi kuin on alun perin sovittu, Palvelun käyttäjältä veloitetaan alun perin sovittu summa sekä ylimääräinen aika kerrottuna tuntihinnalla.

   

  Mikäli työn kesto on lyhyempi kuin on alun perin sovittu, Palvelun käyttäjältä veloitetaan todellisuudessa tehdyistä tunneista maksettava määrä Palvelun tuottajan tilille.

       

  Kun Toimeksiannon kesto on vahvistettu, Palvelun tuottajalle maksettava summa siirretään Palvelun käyttäjän nettilompakosta Palvelun tuottajan nettilompakkoon, joka on avattu tätä tarkoitusta varten MangoPayhin.

       

  Palvelun tuottajan nettilompakkoon siirretty määrä, josta on jo vähennetty Yoopies-kulut, siirretään tilille, jonka Palvelun tuottaja on ilmoittanut luodessaan käyttäjätilin Yoopies-sivustolle. Maksut suoritetaan joka viikko sen jälkeen kun Palvelun käyttäjä on vahvistanut edellisellä viikolla todellisuudessa tehdyt työtunnit.

    

  On huomattavaa että tilisiirroissa saattaa tapahtua viivästyksiä erityisesti mahdollisten pankkirajoitusten tapauksessa.

  Mikäli palvelun tuottaja ei ole toimittanut Yoopiesille tilitietojaan, Yoopies pidättää maksut nettilompakossa siihen saakka, että tilanne on ratkaistu.

       

  Yoopies ilmoittaa Palvelun tuottajalle odottavista maksuista ja puuttuvista tilitiedoista. Rajana on kuitenkin viisi vuotta, eikä Palvelun tuottajan ole mahdollista saada maksuja enää tämän ajan jälkeen.

   

  Hyväksymällä Toimeksiannon Palvelun tuottaja sitoutuu ilmoittamaan pankkitietonsa oman profiilinsa kautta saadakseen maksut tekemästään työstä.

      

  5. Toimeksiannon peruutus

       

  (i)Palvelun käyttäjän tekemä peruutus

       

  Palvelun käyttäjän nettilompakosta tai pankkitililtä veloitetaan kymmenen (10) euroa, mikäli Palvelun tuottaja on hyväksynyt toimeksiannon vähintään viisi tuntia ennen sen alkamista ja mikäli Palvelun käyttäjä peruu sen alle 24 tunnin sisällä ennen Toimeksiannon alkua. Veloitusta ei tehdä mikäli kyseessä on vakava este.

       

  Säännöllisten Toimeksiantojen peruutuksen yhteydessä Palvelun käyttäjä voi ottaa yhteyttä Palvelun tuottajaan ilmoittaakseen tälle peruutuksesta ilman että hänen täytyy peruuttaa tätä tilinsä kautta. Tällaisessa tapauksessa Palvelun käyttäjä voi yksinkertaisesti ilmoittaa tiedon seuraavana maanantaina, kun hän muokkaa todellisuudessa tehdyt työtunnit.

       

  Mikäli säännölliset Toimeksiannot perutaan kokonaan, Palvelun käyttäjän on arvioitava Palvelun tuottajan tekemän työn laatu ja vahvistettava säännöllisten Toimeksiantojen lopullinen peruutus. Palvelun käyttäjä voi tällöin muokata säännöllisen Toimeksiannon keston välittömästi peruutushetkellä tai vaihtoehtoisesti tehdä tämän seuraavana maanantaina Yleisten käyttöehtojen kohdan 5.4. mukaisesti.

       

  (ii) Palvelun tuottajan tekemä peruutus

       

  Palvelun tuottaja voi perua Toimeksiannon maksutta ja ilman että hänen täytyy korvata tätä Palvelun käyttäjälle.

      

  Mikäli kyseessä on säännöllisen Toimeksiannon peruutus, Palvelun tarjoaja voi yksinkertaisesti ottaa yhteyttä Palvelun käyttäjään ja ilmoittaa tälle asiasta peruuttamatta Toimeksiantoa sivustolla. Palvelun käyttäjä voi tällöin yksinkertaisesti muokata suoritetut tunnit sen mukaan.

     

  Yoopies pidättää oikeudet sulkea Jäsenen tilin, mikäli hän toistuvasti peruu sovitut varaukset.

        

  Artikel 6: Tehtävien laadun arviointi

       

  Palvelun tuottajan suoritettua työnsä, Palvelun käyttäjää pyydetään arvioimaan suoritetun tehtävän laatu ja antamaan Palvelun tuottajalle arvosana. Kommentit ja arvosanat ovat muiden sivuston käyttäjien nähtävissä.

      

  Yoopies pidättää oikeuden olla julkaisematta arvosanaa tai kommenttia, mikäli kyseessä vaikuttaa olevan väärinkäytös tai sopimaton arvostelu.

     

  Yoopies pidättää oikeuden olla julkaisematta arvosanaa tai kommenttia, mikäli kyseessä vaikuttaa olevan väärinkäytös tai sopimaton arvostelu. Palvelun tuottajat hyväksyvät että heidän Toimeksiantonsa voidaan arvioida ja ovat tietoisia siitä, että arvostelu näytetään yoopies.fi-sivustolla. Tavoitteena on taata Palvelun käyttäjille Palvelun tuottajien Toimeksiantoihin vaadittavat taidot. Arvostelun ei tule missään olosuhteissa koskea itse henkilöä, vaan hänen tekemäänsä työtä. Arvosteluun kuuluu erilaisia kriteerejä, jotka arvostellaan 1-5 tähdellä. Näistä tähdistä kootaan yleisarvosana, joka on niin ikään 1-5 tähteä.

     

  Arviointikriteerit ovat seuraavat:

    
     
  • Täsmällisyys;
  •   
  • Tunnollisuus;
  •   
  • Kommunikaatiotaidot;
  •   
  • Innokkuus.
  •   
   
      

  Mikäli Palvelun tuottaja on saanut vähintään yhden arvostelun, hänen yleisarvosanansa (1-5) julkaistaan Palvelun tuottajan profiilissa yoopies.fi-sivustolla. Yleisarvosana muokkautuu jokaisen uuden arvosanan yhteydessä.

     

  Yksittäiset arvostelut voidaan näyttää Palvelun tuottajalle pyydettäessä. Palvelun tuottaja voi silloin vastata arvosteluun ja käyttää oikeuttaan vastata arvosteluun profiilissaan.

     

  yoopies.fi pidättää oikeuden poistaa arvosteluja palvelusajan pituudesta ja yleisistä luokituksesta riippuen.

       

  Lauseke 7: Maksut yritykselle

       

  Yhtiö saa Jäsenilleen tarjoamistaan palveluista maksuja Premium-tilausten maksujen sekä Toimeksiantojen hinnasta pidätettyjen komissioiden muodossa.

     

  Premium-tilauksen hinnat ja komissioiden summa ilmoitetaan sivustolla.

     

  Yhtiö pidättää oikeuden ehdottaa myynninedistämistarjouksia harkintansa mukaan ja Yleisten käyttöehtojen puitteissa.

     

  Tilaushintojen ja komissioiden määrää voidaan milloin tahansa korottaa tai laskea. Jäsenille ilmoitetaan tällaisista muutoksista aina kolmekymmentä (30) päivää ennen niiden voimaantuloa.

     

  Uusia hintoja sovelletaan kaikkiin Toimeksiantoihin, jotka ovat yhteydessä näihin muutoksiin, sekä kaikkiin tilauksiin, jotka tehdään muutoksen voimaantulon jälkeen.

     

  Jäsenet tunnustavat ja hyväksyvät olevansa vastuussa komission määrän tuntemuksesta sinä päivänä, kun he hyväksyvät Toimeksiannon tai tilaushinnan tuntemuksesta sinä päivänä kun aloittavat tilauksen.

     

  Lauseke 8: Maksut

       

  Maksut ja Premium-tilaukset

    

  Yoopies käyttää Premium-tilaustensa pankki- ja luottokorttimaksupalveluihin Payline-palvelua. Käyttämällä tätä Yoopies-verkkosivustolla suoritettaviin pankki- tai luottokorttimaksuihin tai vaihtoehtoisesti PayPal-maksuihin (jotka ovat varattuja ainoastaan Palveluiden käyttäjille), Jäsenet hyväksyvät Paylinen käyttöehdot, jotka ovat nähtävissä täällä: https://support.payline.com / hc / FR / artikkelit / 360001231208-RGPD-MONEXT-v1-0

      

  2. Maksut ja Toimeksiantojen maksut

    

  Yoopies mahdollistaa näin Käyttäjilleen nettilompakon käytön. Käyttämällä pankki- tai luottokorttiaan Yoopies-sivustolla maksamiseen, Jäsenet hyväksyvät Leetchin MangoPay:n nettirahan käyttöön liittyvät Yleiset käyttöehdot. Yleiset käyttöehdot ovat nähtävissä täällä: https://www.mangopay.com/wp-content/uploads/CGU_MANGOPAY_France.pdf

      

  Lauseke 9: Peruutusoikeus

    

  Peruutusoikeutta noudatetaan artikkelin L.221-18 Kuluttajalain mukaan, joka oikeuttaa 14 päivän peruutusmahdollisuuteen sopimuksentekohetken jälkeen. Käyttääkseen peruutusoikeutensa, meille tulee lähettää joko kirje tai sähköposti, jossa kuvaillaan tarkasti halu peruuttaa ja joka seuraa seuraavan viestin yksityiskohtia:

       

  ”Hyvä rouva tai herra,


   

  Tämä kirje on osoitettu Yoopies-yhtiölle, 17 rue Froment, 75011 Pariisi, Ranska.

   

  Haluan perua (täytä tähän sopimuksen päivämäärä) ja käytän täten peruutusoikeuttani.

  Ystävällisin terveisin,


   

  [nimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja osoite]”

     

  Pyyntö tulee lähettää:

   
    
  • postitse osoitteeseen: Yoopies, 17 rue Froment, 75011 Paris, France
  •  
  • tai sähköpostilla osoitteeseen: contact@yoopies.fi
  •  

     

  Kuluttajansuojalain artiklan L.221-28 1 ° mukaan tämä oikeus menetetään, jos käytät jotain ostetun palvelun osaa. (Ei-tyhjentävä luettelo esimerkeistä: viestien vaihto Palvelun tarjoajien tai Palvelun käyttäjien kanssa, tilauksen pyytäminen tai suorittaminen jne.).

      

  Lauseke 10: Roolit ja vastuualueet

    

    

  1. Käyttäjän roolit ja velvollisuudet

    

    

     
  • On olla käyttämättä sivustoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tässä esittelyssä on mainittu.
  •  
     
  • On olla paljastamatta henkilökohtaisia tietojaan profiilissaan tai sallia muiden sivuston käyttäjien ottaa yhteyttä häneen käyttämättä Yoopies-sivuston siihen tarjoamia yhteydenpitovälineitä.
  •  
     
  • On olla lähettämättä, ilmaisematta tai levittämättä missä tahansa muodossa tietoja ja sisältöä, joiden tarkoituksena on vähentää, häiritä tai estää Palveluiden tavanomaista käyttöä ja/tai keskeyttää tai hidastaa Käyttäjien välisen viestinnän kulkua ohjelmistojen, virusten, logiikkapommien, roskapostien jne. kautta. Yoopies pidättää oikeuden poistaa Käyttäjien lähettämät roskapostit, jotka häiritsevät Palveluiden normaalia käyttöä.
  •  
     
  • On olla julkaisematta tai levittämättä missään muodossa ja olla kommentoimatta ja osallistumatta mihinkään uhkarohkeaan, vahingolliseen, outoon, pornografiseen, mauttomaan, hyökkäävään, aggressiiviseen, sopimattomaan, väkivaltaiseen, uhkaavaan, häiritsevään, rasistiseen, muukalaisvihaan kannustavaan, seksuaaliseen, vihaan yllyttävään, väkivaltaiseen tai syrjintään kannustavaan toimintaan ja olla kannustamatta laittomaan toimintaan, laittomien aineiden käyttöön ja kaikkeen sivuston käyttötarkoitusta vastaan olevaan toimintaan ja yleisesti toimintaan, joka voi vahingoittaa Yoopiesin oikeuksia tai kolmansia osapuolia tai on yleisen järjestyksen vastaista sekä olla lähettämättä ja levittämättä mitä tahansa tietoa ja sisältöä, joka on lainvastaista, yleisen järjestyksen vastaista ja/tai ei ole Yoopies-sivuston tarkoituksen mukaista.
  •  
     
  • On olla julkaisematta ja levittämättä missään muodossa tietoa tai sisältöä, joka sisältää linkkejä sellaisten kolmansien osapuolten sivustoille, jotka sisältävät laitonta tai yleisen järjestyksen vastaista sisältöä tai muuta sisältöä, joka on vastoin Yoopies-sivuston käyttötarkoitusta.
  •   
   
     Yoopies muistuttaa Käyttäjiään ettei heillä ole oikeutta ilmoittaa tai paljastaa muille Käyttäjille yoopies.fi-sivuston kautta tietoja (kuten sukunimeään, postiosoitettaan, sähköpostiosoitettaan tai puhelinnumeroaan), joiden avulla muut Käyttäjät voivat tunnistaa heidät. Käyttämällä Yoopies-verkkosivustoa suostut Yoopiesien johtajan, työntekijöiden, asiamiesten, alihankkijoiden, tytäryhtiöiden ja kaikkien tähän sopimukseen liittyvien kolmansien osapuolten vaatimiin korvauksiin mikäli rikot tämän sopimuksen.

    

  2. Yoopiesin roolit ja velvollisuudet

    

  Yoopies ja sen Jäsenet ovat itsenäisiä osapuolia, kukin esiintyen omalla nimellään ja omasta puolestaan.

  Yoopies ei tee sopimuksia Palvelun käyttäjien tai Palvelun tuottajien puolesta ja heidän nimissään vaan Palvelun tuottajat ja Palvelun käyttäjät tekevät sopimukset keskenään sivuston kautta.

  Koska yhtiöllä ei ole osaa eikä arpaa näissä sopimuksissa, sitä ei voida millään tavalla pitää vastuullisena vaikeuksista, joita saattaa syntyä sopimusten tekemisen aikana tai niiden sisältöä toteutettaessa, eikä ole osallinen osapuolten välisissä kiistoissa takuiden, ilmoitusten tai erilaisten velvoitteiden suhteen.  

  Tarkemmin sanottuna yhtiö ei ole vastuussa Palvelun tuottajien tekemän työn laadusta tai niiden vaatimustenmukaisuudesta.

  Tästä syystä, Yoopiesia ei voida missään olosuhteissa pitää myöskään Jäsenen työntekijänä tai työnantajana.. 

  Yoopies ei ole vastuussa tapauksista tai onnettomuuksista, joita Jäsenille tai kolmansille osapuolille tapahtuu Toimeksiantojen yhteydessä. Yleisesti ottaen Yoopies ei ole vastuussa minkään luokan vahingoista (henkilökohtaisista, fyysisistä, aineellisista, taloudellisista tai muista), joita voi syntyä Toimeksiantojen yhteydessä. Valituksia ei huomioida.

  Yoopies sitoutuu toimittamaan Palvelunsa huolellisesti ja sovellettavien sääntöjen mukaisesti ja täsmentää, että se tarjoaa välineitä mutta ei saavutettuja tuloksia, minkä Käyttäjät automaattisesti hyväksyvät. Yoopiesin vastuu rajoittuu yksinomaan Palvelujen tarjoamiseen näiden Yleisten käyttöehtojen mukaisesti.

  Yoopies ei ota vastuuta kolmansien osapuolten kirjoittamasta sisällöstä. Tästä syystä mahdolliset vaatimukset on toimitettava suoraan kyseisen sisällön luoneelle henkilölle.

  Mikä tahansa ketään loukkaava sisältö tulee raportoida Yhtiölle Artikkelin 6-I-5 of Digital Economy Law no. 2004-575 of 21 June 2004 mukaisesti, ja Yhtiö pidättää oikeudet ryhtyä kohdassa 11 mainittuihin toimenpiteisiin.

      

  Lauseke 11: Sopimuksen rikkomisen seuraukset

      

  Mikäli jotain näistä Yleisten käyttöehtojen säännöksistä rikotaan, tai Käyttäjä rikkoo mitä tahansa muuta lakia tai määräystä, yhtiö pidättää oikeuden:

     
  • Keskeyttää, poistaa tai estää Palveluun pääsyn Jäseneltä tai henkilöltä, joka on vastuussa tai osallistunut rikkomukseen;
  •  
     
  • Ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin ja mahdollisiin oikeustoimiin;
  •  
     
  • Ilmoittaa tarvittaessa viranomaisille rikkomuksesta, toimia yhteistyössä heidän kanssaan ja antaa heille kaikki tiedot, jotka voivat auttaa tunnistamaan ja lopettamaan laittoman toiminnan.
  •   
    

  Lauseke 12: Keskeytys ja irtisanominen

       

  1. Jäsentilin poistaminen käytöstä väliaikaisesti

       

  Jäsenet voivat ottaa henkilökohtaiselle tilillensä julkaistun ilmoituksen pois käytöstä väliaikaisesti. Jäsen voi myös uudelleenaktivoida ilmoituksensa milloin tahansa. Jäsenen profiili ei näy hakutuloksissa, kun se on poissa käytöstä väliaikaisesti. Tilin voi milloin tahansa poistaa käytöstä väliaikaisesti.

       

  2. Jäsentilin irtisanominen

    

  Palvelun tuottajan tilin irtisanominen

      

  Palvelun tuottaja voi milloin tahansa, ilman selityksiä tai ylimääräisiä kuluja, lopettaa rekisteröitymisensä Yoopies-sivustolla pyytäen tilinsä sulkemista osiossa Minun tilini, Tilin poisto ja Poista tili. Tämä edellyttää sen ettei hänellä ole odottavia varauksia. Varaukset on peruttava ennen tilin sulkemista. Mikäli Palvelun tuottajalla on voimassaoleva Premium-tilaus, hänellä ei ole mahdollista saada rahanpalautusta jäljellä olevasta ajasta.

     

  Palvelun käyttäjän tilin irtisanominen

   

  Palvelun käyttäjä voi milloin tahansa, ilman selityksiä tai ylimääräisiä kuluja, lopettaa rekisteröitymisensä Yoopies-sivustolla pyytäen tilinsä sulkemista osiossa Minun tilini, Lopeta tilaus ja Kyllä. Voimassaolevat varaukset täytyy tällöin peruuttaa samoin kuin Premium-jäsenyyden uusimisen.  

  Yleiset säännöt

  Yoopies voi irtisanoa tilin ilman varoitusta tai virallista ilmoitusta rajoittamatta tämän asiakirjan muiden säännösten soveltamista. Tällä irtisanomisella on samat vaikutukset kuin jäsenen normaalilla irtisanoutumisella. Tämä irtisanominen ei estä sitä, että Yoopies voi vaatia Jäseneltä tai sen laillisilta edunsaajilta ja laillisilta edustajilta korvauksia rikkomuksen aiheuttaman vahingon korvaamiseksi.

      

  Tietosuojakäytäntö ja henkilötietosuojakäytäntö


     

  Lauseke 13: Yleiset tietosuojasäännökset

    

  Nämä ovat tietosuojakäytännön ja henkilötietosuojakäytännön määrittävät ehdot, joiden mukaan Yoopies kerää, käyttää, ylläpitää ja välittää Käyttäjien antamia tai Yoopies-tililtä kerättyjä henkilötietoja. Yoopies vastaa näiden tietojen käsittelystä. Osoite on 17 rue Froment, 75011 Paris - France ja sähköpostiosoite on: contact@yoopies.fi. 

      

  Yoopies sitoutuu keräämään ja käyttämään Käyttäjien henkilötietoja ranskalaista tietosuojalainsäädäntöä ja erityisesti Ranskan tietosuojalain ja yleisen eurooppalaisen tietosuojadirektiivin (GDPR) säännöksiä noudattaen. Käyttämällä verkkosivustoa Käyttäjät hyväksyvät sen, että heidän henkilötietojaan käsitellään näissä ehdoissa kuvatulla tavalla ja kuvattuihin tarkoituksiin. Käyttäjien oletetaan lukeneen ja ymmärtäneen tämän yksityisyyden suojaa ja henkilötietosuojakäytäntöä koskevan tekstin, koska se on hyväksyttävä sivustolle rekisteröitymisen yhteydessä.

     

  Tietosuoja- ja henkilötietosuojakäytäntö on saatavilla Yoopies.fi-palvelussa milloin tahansa ja se on mahdollista ladata ja tulostaa sivustolta.

     

  Sivusto voi sisältää linkkejä muiden yksityishenkilöiden, yritysten tai yhteisöjen omistamiin verkkosivustoihin. Yoopies ei missään olosuhteissa ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä tai yksityisyydensuojapolitiikasta.

   

  Kun Käyttäjät vierailevat kolmansien osapuolten verkkosivustoilla, kyseiset sivustot todennäköisesti keräävät käyttäjien henkilötietoja. Tästä syystä Käyttäjiä pyydetään silloin ottamaan huomioon näiden sivustojen Yleiset käyttöehdot ja Tietosuojakäytännöt sekä muut kolmansien osapuolten verkkosivustoasiakirjat.

      

  Lauseke 14: Sivuston keräämät tiedot

       

  Tiedot kerätään sekä Käyttäjien suoraan toimittamien tietojen kautta että Käyttäjien sivuston käytössä antamien tietojen kautta (automaattisesti). Käyttäjille ilmoitetaan tietojen keräyshetkellä ovatko toimitettavat tiedot pakollisia vai vapaaehtoisia.

     

  Tietoja kerätään, kun käyttäjät rekisteröityvät Sivustolle, ostavat Premium-tilauksen, siirtyvät profiilin verifiointiin (Palvelun tuottajat), ottavat yhteyttä asiakaspalveluun, varaavat netissä, selaavat verkkosivua ja katsovat Palvelun käyttäjien tai Palvelun tuottajien profiileja, rekisteröityvät verkkosivulle, hankkivat Premium-jäsenyyden ja verifioivat profiilinsa.

     

  1. Käyttäjän suoraan antamien tietojen keräys

   

  Osa tiedoista on pakollisia, jotta Yoopies voi antaa Käyttäjilleen mahdollisuuden käyttää Palveluitaan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi rekisteröitymiseen käytettävät tiedot. Mikäli Käyttäjä ei anna näitä tietoja, hänellä ei ole myöskään mahdollisuutta käyttää Palveluita. Käyttäjä ei voi myöskään ostaa Premium-tilausta antamatta maksutietojaan. Käyttäjän Yoopiesille suoraan antamat tiedot voivat olla: nimi, sukunimi, salasana, postiosoite, maatunnus, puhelinnumero, syntymäaika- ja paikka, valokuvat, koulutus, tutkintotodistukset, kiinnostuksen kohteet, puhutut kielet, taloustilanne, elämäntilanne (elämäntavat ja perhetilanne) , pankkitiedot, tunnistetiedot, henkilöllisyystodistus, työlupa, työviisumi ja niin edelleen.

     

  2. Automaattisesti kerätyt tiedot

   

  Tällaiset tiedot voivat olla äänitallenteita Käyttäjän soittaessa Yoopiesin asiakaspalveluun. Näihin kuuluu myös tiedot, jotka Yoopies saa Käyttäjän muodostaessa yhteyden sivustoon esimerkiksi sosiaalisen median kautta. Tässä tapauksessa Yoopies voi saada käyttöönsä kyseisessä sosiaalisessa mediassa julkaistuja tietoja kuten nimen, sukunimen, valokuvat, sähköpostiosoitteen jne. Yoopies kerää Käyttäjien teknisiä tietoja. Näitä voivat olla muun muassa internetselaimensa versio, käyttöjärjestelmä, IP-osoite, tietokoneen tunnistetiedot ja muut tekniset tiedot, joita käytetään sivustolla vierailua varten. Yoopies käyttää myös evästeitä ja vastaavaa tekniikkaa mahdollistaakseen Käyttäjien sivuston selaamiseen liittyvien tietojen tallentamisen (sivut joilla hän vierailee ja minä päivämääränä ja minä aikana). Nämä tiedot antavat Yoopiesille mahdollisuuden ymmärtää ja luoda käyttäjätilastoja, mutta myös mahdollisuuden seurata miten Käyttäjät käyttävät sivustoa ja miten Yoopies voi parantaa sivustoaan näiden tietojen avulla ja millaisille tarjouksille olisi kysyntää. Jokainen Käyttäjä voi kieltää evästeiden käytön internetselaimellaan tavalla, joka on selitetty Lausekkeessa 17.

     

  Lauseke 15: Tietojen keräämisen tarkoitus

   

  Tietojen keruun tarkoituksena on tarjota Yoopies-käyttäjille turvallinen, optimaalinen, tehokas ja yksilöllinen palvelu. Tietojen kerääminen mahdollistaa:

   
    
  • Sivuston käytön;
  •  
  • Sivuston hallinnoinnin, suojaamisen, parantamisen ja optimoinnin;
  •  
  • Tilien räätälöinnin Käyttäjien omiin tarpeisiin;
  •  
  • Maksujen vastaanottamisen ja palveluiden maksamisen;
  •  
  • Palveluiden tarjoamisen Jäsenten ja Yoopiesin välisten sopimusten mukaisesti;
  •  
  • Tietojen lähettämisen (esim. varausvahvistukset) sivustolla ;
  •  
  • Yhteydenotot asiakaspalveluun;
  •  
  • Yhteydenotot ja kommunikoinnin muiden Jäsenten kanssa;
  •  
  • Tarjotut palvelut;
  •  
  • Teknisten ongelmien ja kiistojen ratkaisemisen;
  •  
  • Palvelujen ja sisällön räätälöinnin, arvioinnin ja parantamisen;
  •  
  • Kohdennetun markkinoinnin ja myynnin niille Palvelun käyttäjille, jotka ovat antaneet suostumuksensa siihen;
  •  
  • Kiellettyjen ja laittomien toimien ehkäisemisen;
  •  
  • Yleisten käyttöehtojen noudattamisen seuraamisen;
  •  
  • Profiilien seuraamisen ja tarkastamisen;
  •  
  • Tietokonepetosten torjunnan.
  •  
     

  Lauseke 16: Tietojen säilytysaika

     

  Yoopies säilyttää tiedot niin pitkään kuin se on tarpeellista eri toimintojen osalta ja niihin sovellettavien lainsäädäntöjen puitteissa.

   
    
  • Kesto on viisi (5) vuotta viimeisimmän käyttökerran jälkeen, mikäli Jäsen ei ole poistanut tiliään.
  •  
  • Mikäli tili poistetaan, tiedot poistetaan kokonaan ja lopullisesti mahdollisimman nopeasti eikä tietoja säilytetä
  •  
  • Evästeet säilytetään enintään 13 kuukauden ajan.
  •  
     

  Poikkeukset edellä mainituissa ehdoissa ovat mahdollisia, mikäli Yoopiesin on noudatettava oikeudellisia velvoitteita, kuten Euroopan unionin lakeja tai jäsenmaiden lakeja, sekä ennen mahdollisia oikeudenkäyntejä varten tarvittavien välttämättömien tietojen tunnustamiseksi, käyttämiseksi ja puolustamiseksi GDPR:n 17.3 §:n mukaisesti.

     

  Lauseke 17: Evästeiden hallinta

   

  Yoopies käyttää evästeitä pääsääntöisesti verkkosivuston parantamiseksi ja muokkaamiseksi ja/tai sen yleisön määrittämiseksi. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka koostuvat Käyttäjän selaimeen tai Käyttäjän käyttämän päätteen kovalevylle tallennetuista kirjaimista ja numeroista.

   

  Evästeitä ei käytetä tietojen keräämiseen Käyttäjältä salaa, vaan niiden tarkoituksena on tallentaa tietoja siitä, miten Käyttäjä selaa verkkosivustoa, ja käyttää näitä tietoja seuraavilla kerroilla kun Käyttäjä vierailee sivustolla.

   

  Yoopies-käyttäjät voivat estää evästeet. Estämällä evästeet, selausmahdollisuudet vähenevät verkkosivuston tietyissä osissa.

   

  Evästeet mahdollistavat Käyttäjien tunnistamisen seuraavan vierailun aikana, turvaavat maksutapahtumat Yoopies-fi-sivustolla, rekisteröivät käytetyn kielen ja mahdollistavat analyysit sivustolla tapahtuvasta liikenteestä, mikä auttaa parantamaan sivustoa jatkossa. Evästeet eivät aktivoidu automaattisesti, lukuunottamatta niitä evästeitä, jotka vaaditaan Yoopies-sivuston ja sen palveluiden toimimiseksi. Käyttäjän suostumus on voimassaolevien sääntöjen mukaan välttämätön ennen muiden evästeiden aktivointia.

   

  Käyttäjät voivat asentaa selaimensa estämään tai poistamaan evästeet.

     

  Lauseke 18: Tietojen vastaanottaja(t)

   

  Tietojen toimitus:

     
    
  • Tiedot voidaan toimittaa alihankintayrityksille (palveluntarjoajille), joiden teknisiä palveluja, maksupalveluja, moderaatioapua, profiilien verifiointiapua tai apua analyyttisiin ratkaisuihin Yoopies käyttää. Nämä yritykset voivat sijaita Euroopan unionin sisällä tai sen ulkopuolella. Yoopies edellyttää, että sen palveluntarjoajat käyttävät tietoja vain näiden tehtävien suorittamiseen ja että nämä toimivat aina sovellettavien eurooppalaisten tietosuojasäännösten ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.
  •  
  • Julkaisemalla ilmoituksen Palvelun käyttäjät hyväksyvät, että Yoopies voi välittää tämän ilmoituksen yhteistyökumppaneilleen (kuten esimerkiksi työnvälitystoimistoille), jotta heidän mahdollisuutensa löytää hakuaan vastaava henkilö olisi mahdollisimman suuri. Ainoastaan ilmoituksen sisältö voidaan julkaista automaattisesti tällaisilla sivustoilla. Palvelun käyttäjien henkilöllisyys pysyy luottamuksellisena eikä sitä näytetä mainostajan sivustolla. Ottaakseen yhteyttä Palveluiden käyttäjiin, kaikki osapuolet jotka ovat kiinnostuneita yhteistyökumppanin sivustolla julkaistusta ilmoituksesta ohjataan automaattisesti yoopies.fi-sivustolle ja he ovat velvoitettuja rekisteröitymään sivustolle voidakseen ottaa yhteyttä Palvelun käyttäjiin.
  •  
  • Yoopies ei myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin ilman Käyttäjien nimenomaista suostumusta. Yoopies voi lähettää tietoja Käyttäjästä liikekumppaneilleen, jos Käyttäjä valtuuttaa heidät siihen ja siinäkin tapauksessa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa.
  •  
  • Tiedot voidaan toimittaa jos laki vaatii tai sallii sen, tai jos lähettäminen katsotaan Yoopiesin oikeudelliseksi velvoitteeksi, tai tarpeelliseksi jotta Yoopies voi vastata oikeudellisiin pyyntöihin tai selvityksiin tai muuten erilaisten tutkimusten täytöönpanoa varten, ja erityisesti mikäli ne ovat yhteydessä näihin yleisiin Käyttöehtoihin ja Jäseniimme, sekä jos tavoitteena on varmistaa tai taata Yoopiesin, sen työntekijöiden ja kolmansien osapuolten oikeudet, omaisuus ja turvallisuus.
  • Yoopies pidättää oikeuden jakaa tiedot yhtiön tai sen omaisuuden mahdollisen myynnin tai oston yhteydessä kyseisen yrityksen tai tämän omaisuuden myyjän tai ostajan kanssa.
     

  Jäsenen profiili on julkisesti saatavilla, ja siksi jotkin tiedot näkyvät yleisissä hakukoneissa riippuen siitä, mitä käyttäjä on kertonut profiilissaan ja ilmoituksessaan (kuten esimerkiksi etunimi, kaupunki, postinumero, valokuva, ilmoituksen sisältö, sijainti, kielet, kansalaisuus, kokemus, elämäntavat, nuorimman lapsen ikäryhmä, ammatillinen kokemus ja tutkintotodistukset).

     

  Lauseke 19: Käyttäjän oikeudet

     

  Tietojenkäsittelyyn, datatiedostoihin ja yksilön vapauksiin 6.1.1978 voimaan astuneen lain nro 78-17 mukaan, joka tunnetaan nimellä ”Tietojenkäsittely- ja yksilön vapauslaki", sekä henkilötietojen suojasta annetun Eurooppalaisen asetuksen N: o 2016/679 mukaan Käyttäjä voi hyödyntää tässä lausekkeessa mainittuja oikeuksiaan lähettämällä sähköpostia osoitteeseen contact@yoopies.fi. Huomaa, että Yoopies voi pyytää Käyttäjää vahvistamaan henkilöllisyytensä ennen kuin ryhtyy pyyntöön liittyviin toimenpiteisiin.

     
    
  • Käyttäjällä on oikeus saada tietoonsa häntä koskeva Data, mikäli hän todistaa henkilöllisyytensä ja täyttää tämän oikeuden käyttämiseen edellyttävät edellytykset.
  •  
  • Käyttäjällä on oikeus vaatia Käyttäjää koskevan Datan muuttamista, päivittämistä tai poistamista, mikäli tiedot ovat epätarkat tai eivät pidä paikkansa.
  •  
  • Oikeus poistaa tai pyyhkiä tietoja antaa Käyttäjälle mahdollisuuden pyytää Datansa poistamista maksutta Yoopiesia koskevien oikeudellisten velvoitteiden rajoissa. Jokaisella käyttäjällä on myös mahdollisuus poistaa tilinsä ja siihen liittyvä Data.
  •  
  • Oikeus siirrettävyyteen sallii Käyttäjän vastaanottaa Datansa strukturoidussa muodossa, joka on yleisessä käytössä ja jonka laitteet voivat lukea ja lähettää toiselle tarkastajalle.
  •  
  • Oikeus vastustaa sallii Käyttäjän vastustaa Datan käsittelyä perustelluista syistä.
  • Oikeus ryhtyä oikeustoimiin, mikäli Käyttäjä katsoo etteivät hänen oikeutensa ole toteutuneet.
  •   
     

  Soveltaminen

     

  Lauseke 20: Kokonaisuus

     

  Jos jokin näiden Yleisten käyttöehtojen sisältämistä säännöksistä lakkaa pätemästä tai sitä ei voida panna täytäntöön lainsäädännön muutoksen tai tuomioistuimen päätöksen seurauksena, tämä ei vaikuta Yleisten käyttöehtojen muiden osien pätevyyteen tai noudattamiseen.

     

  Lauseke 21: Sovellettava laki - Toimivaltaiset tuomioistuimet - Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt

     

  Nämä Yleiset käyttöehdot soveltavat Ranskan lainsäädäntöä.

     

  Mikäli Yoopiesin ja Käyttäjän välillä ilmenee erimielisyyksiä ja tätä ei ole mahdollista ratkaista etukäteen kirjallisesti Yoopies-asiakaspalveluun (contact@yoopies.fi) toimittaman yhteydenoton kautta, käyttäjä voi käyttää Kuluttaja-asiamiestä tavoitteenaan ratkaista ystävällisessä hengessä hänen ja Yoopiesin välinen riitansa. Käyttäjä voi myös tarvittaessa ottaa asian esille Euroopan oikeusasiamiehen kanssa, jonka yhteystiedot ja menettelysäännöt ovat saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kaikki erimielisyydet tai kiistat, joita ei voida ratkaista sovintoratkaisuna, ratkaistaan joko Siviiliprosessilain, vastaajan asuinpaikan lakien, palvelun suorittamispaikan tai Kuluttajansuojalain mukaan ja toimivalta on sillä paikkakunnalla, jossa Käyttäjäpalvelu sijaitsi sopimuksen solmimishetkellä, paitsi mikäli yleisen järjestyksen säännöt vaativat toimivallan siirtämistä muille tuomioistuimille.